Advies pijn vrij

Blessurepreventie en nazorg!

Voorlichting speelt een zeer belangrijke rol bij de blessurepreventie veel sporters zijn onwetend over de oorzaken.

Blessurepreventie


Voorlichting speelt een zeer belangrijke rol bij de blessurepreventie. Veel sporters zijn onwetend over de oorzaken en provocerende factoren van sportletsels. Met de regelmaat van de klok moet aan de sportbeoefenaren, aan sporttechnisch kader en aan besturen van sportverenigingen verteld worden, welke factoren in belangrijke mate bijdragen tot het ontstaan van sportletsels.

Om een duidelijk inzicht te krijgen in het aantal sportblessures, moet de sportblessure goed gedefinieerd worden. Als een voetballer rugklachten heeft, is dit dan een sportblessure? Spreekt men bij een recreant die gaat trimmen, na een aantal dagen stopt, omdat hij pijn in de benen krijgt van een sportblessure.
Indien men een goede definitie van de sportblessure geeft, dan zal het aantal sportblessures per jaar nog aanzienlijk groter zijn. Een aantal onderzoekingen hebben uitgewezen, dat maar liefst 70% van de blessures voorkomen had kunnen worden. Voorwaarde is dan wel dat de begeleiding optimaal is en dat de sportman verantwoording wordt bijgebracht voor de gezondheid van zijn eigen lichaam, maar ook voor de gezondheid van het lichaam van andere sportbeoefenaren.

Blessurepreventie is het gezonde lichaam gezond te houden. Het lichaam (bewegingsapparaat) moet beoordeeld en behandeld worden als het nog gezond is. In het algemeen wordt pas behandeld, als het kwaad al is geschied, er wordt dan behandeld op basis van een blessure. Overbelasting sluipt vaak langzaam in. Er is nog geen duidelijke blessure, maar de eerste signalen zijn er wel, doch deze worden niet of nauwelijks onderkend. Onderzoek, advies, massage, herstel bevorderende oefenstof en maatregelen zijn hier dan geïndiceerd.

Het aanpassen van het bewegingsapparaat aan de sportbelasting is een "must" Over het mechanisme van het ontstaan van sportblessures zijn nog een groot aantal vragen onbeantwoord. Mogelijke oorzaken zijn interne, persoonsgebonden (endogene)factoren, zoals hoe bouw ik mijn training verantwoord op, waarom krijg ik last van mijn achillespees bij het hardlopen en externe, omgeving gebonden (exogene) factoren. Deze laatste hebben meer te maken met de keuze van het materiaal en schoeisel en spelen kleding, bodemgesteldheid en klimaat ook een belangrijke rol.

Blessurepreventie is het totaal aan maatregelen, die je kunt nemen, om schade aan de gezondheid ten gevolge van sportbeoefening te voorkomen. Bij blessurepreventie is het belangrijk de reeds genoemde persoonsgebonden (endogene) factoren en de omgeving gebonden (exogene) factoren optimaal op elkaar af te stemmen.