DISCLAIMER


Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Michel Elzinga van Massagepraktijk Elzinga. Deze Disclaimer is van toepassing op onze dienst en website. Door gebruik te maken van onze website en de daarop gepubliceerde informatie en functionaliteiten verklaar jij je akkoord met de voorwaarden uit deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Deze informatie is zorgvuldig samengesteld. Toch kunnen we geen garanties geven over de correctheid van de getoonde informatie en tips. Er kunnen geen rechten aan de gegevens op onze website worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan ons via de e-mail of de website is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Elke actie die je onderneemt op basis van onze informatie en/of tips is voor eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.


Copyright


Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij ons. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website en van de nieuwsbrieven, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link te creëren tussen de website van ons en een andere internetsite, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


Aansprakelijkheid


Massagepraktijk Elzinga is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. Ook is Massagepraktijk Elzinga niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledig of verkeerde inlichtingen dan wel verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt. Vervolgbehandelingen zijn dan mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist dan kunt u met hem of haar overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist dient u voor aanvang van de massage mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk. Het is uw keuze om een massage of Reiki behandeling te ondergaan. U dient zich bewust te zijn dat deze behandeling als doel heeft uw algemene welbevinden te beïnvloeden.U dient de masseur onmiddellijk te waarschuwen als uw welbevinden op enige wijze wordt aangetast.Mijn behandelingen hebben een preventief en ontspannend karakter. Bij geen verbetering dient men ten aller tijden een arts of specialist te raadplegen.

NB: Lichamelijke klachten kunnen soms een diepere oorzaak hebben. Een massage kan niet altijd deze diepere oorzaak wegnemen. Wel kan een massage de lichamelijke klachten (tijdelijk) wegnemen, hetgeen weer bevorderlijk kan zijn voor het uiteindelijke herstel. Het is mogelijk dat na een massage (vage) klachten als hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn etc. optreden. Tijdens een massage wordt er namelijk veel losgemaakt en worden gifstoffen uit het lichaam verwijderd. Bovenstaande symptomen kunnen het gevolg zijn. Aan de ene kant vervelend, aan de ander kant kunt u er ook blij mee zijn, in ieder geval gebeurt er iets. Veel van deze klachten kunnen worden voorkomen door veel water te drinken, vooral de eerste uren en de dag na de massage.


Betaling

De betaling van de behandeling dient de cliënt contant of per bank te betalen. Facturen voor eigen administratie zijn mogelijk.


Affiliate links

Op onze website maken wij gebruik van affiliate links van samenwerkende partners. Door affiliate links op onze website te plaatsen ontvangen wij (meestal) een commissie over de producten die jij via onze website bij een andere aanbieder koopt. Deze commissie (kleine vergoeding) ontvangen wij voor het doorsturen van onze bezoekers. Om affiliate diensten op onze website aan te kunnen bieden, maken wij gebruik van cookies. Om te weten welke partijen aan onze website zijn verbonden, verwijzen wij je door naar onze cookieverklaring.


Wijzigen

We kunnen deze disclaimer van tijd tot tijd veranderen. Wijzigingen worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.


Contact

Kom je op onze website onjuiste informatie en/of zaken tegen? Laat het ons alsjeblieft weten via het contactformulier.